Tag: kiwi mono meal

Kiwi Circle

Kiwi Circle

Kiwi Circle Sweet kiwis are golden.

 

Stormy Weather Kiwi

Stormy Weather Kiwi

Perched up kiwi fruit watching the storm come in.

 

Kiwi Pyramid

Kiwi Pyramid

Green kiwi fruit pyramid.

 

Golden Kiwi Fruit Meal

Golden Kiwi Fruit Meal

Golden kiwis are a staple fruit in my diet.

 

Kiwi Domino

Kiwi Domino

Delicious and playful kiwi fruit for breakfast.

 

Kiwi Fountain Monomeal

Kiwi Fountain Monomeal

A delicious kiwi fountain meal with a kiwi spoon on top.