Kiwi Fountain Monomeal

A delicious kiwi fountain meal with a kiwi spoon on top.